Závislosť detí na mobile: Už hodina denne škodí!

2.trieda img_6899_1

Chytré telefony, iPady, tablety, počítače… Děti, které s nimi tráví stále víc času, jsou čím dál tím mladší. Kam to povede?

Kam jinam než k závislostem. „Už hodina denně na počítači může být problém,” varuje Petr Popov, primář kliniky adiktologie 1. LF Všeobecné fakultní nemocnice Univezity Karlovy v Praze.

Alarmující je, že závislost na technologiích postihuje už i předškoláky. Nejmladší anglické pacientce, která se z ní léčila, byly pouhé čtyři roky.

Příznaky jako po alkoholu

Proto dítě nižšího školního věku nemá podle Popova trávit u počítače, tabletu či mobilu víc než hodinu denně. „Pokud školák velmi negativně reaguje na jakékoli omezení používání mobilu, je to příznak závislosti,” dodává primář adiktologické kliniky.

O tom, jak je závislost nebezpečná, svědčí její příznaky. Poznáte je snadno, jsou totiž hodně podobné jako u lidí závislých na drogách a alkoholu: nevyrovnanost, neklid a výbuchy hněvu, neadekvátně prudké negativní reakce na odebrání, případně na omezení z objektivního důvodu, například když dojde baterie.

Kromě psychických problémů je třeba počítat i s dopady na fyzické zdraví dítěte, neboť tráví dlouhou  dobu bez pohybu. To negativně poznamená oběhový systém, kondici a sklony k tloustnutí. Nehledě na fakt, že virtuální komunikace ho nenaučí přirozeně fungovat v normálních mezilidských vztazích.

Rodiče si hrají, tak je napodobují

Za závislé považují odborníci dítě, které stráví na počítači více než 40 hodin týdně. Varující je, že v průzkumu, který pražská adiktologická klinika nedávno vedla, bylo závislé každé druhé dítě. Kolik jich bude v ČR celkem? To Petr Popov nedokáže odhadnout, každopádně však považuje jev už nyní za velký problém.

Jde závislosti na počítači či mobilu předem zabránit? Ano, ale pouze s pomocí rodičů. Ti musí preventivně přistupovat od začátku k on-line technologiím s tím, že jejich užívání nese určitá rizika. Táta s mámou by proto měli kontrolovat varovné signály upozorňující na závislost a jednoznačně vymezit hranice používání počítače. Maximum je už výše zmíněná hodina denně.

Zdroj: www.zena.cz