Prázdninový chod MŠ

ca3074777a7c235dba83ab38fcb22351

Vážení rodičia,

prinášame Vám informáciu o termíne zátvoru MŠ Smetanova 11 na základe rozhodnutia zriaďovateľa MMK :

MŠ Smetanova 11 je od 03.08. 2020 do 21.08.2020 ZATVORENÁ

Náhradnou MŠ je MŠ Palárikova 22.

V čase od 16.06.2020 do 19.06.2020  sa zisťoval záujem zákonných zástupcov o umiestnenie detí do MŠ počas prevádzky školy ako aj o umiestnenie do náhradnej školy počas zátvoru, vzhľadom k odovzdaniu všetkých podkladov ( tabuliek na MMK) a  zároveň informujeme, že školy sú povinné oznamovať na základe Rozhodnutia ministra č.2020/12836:1-A2110 zverejnené na www.minedu   16.6.2020 ) odstupovať zoznamy detí okresnému úradu a Sociálnej poisťovni k 3.7.2020, 3.8.2020, 3.9.2020 na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch ,ktoré sú umiestnené do MŠ.