PODPORTE NÁS -GESTO PRE RODIČOV

Smetanka
Vážení rodičia,
Materská škola sa v spolupráci s OZ rodičov pri MŠ Smetanova zapojila do výzvy : GESTO PRE MESTO-PRE RODIČOV ktorá je zameraná na zlepšenie život rodičov a detí! . Cieľom projektu, ktorý Raiffeisen banka podporí, môže byť:
  • organizovanie voľnočasových, spoločenských a kultúrnych aktivít alebo podujatí pre deti a mládež;
  • organizovanie aktivít alebo podujatí, ktoré prispejú k zlepšeniu vzdelania detí a mládeže;
  • organizovanie športových turnajov, aktivít, podujatí alebo súťaží jednotlivcov alebo skupín detí a mládeže;
  • zlepšenie sociálneho prostredia, v ktorom deti a mládež trávi svoj voľný čas;
  • zlepšenie prírodného prostredia v spolupráci s deťmi a mládežou;
  • obstaranie materiálovo-technického vybavenia, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich rozvoji.

Najlepšie projekty podporíme finančným darom 1000 €.

Náš projekt:

Názov: Mobilný dopraváčik- SMETANÁČIK
Stručný popis.:
Pohyb je neoddeliteľnou súčasťou detí a preto je dôležité prinášať vždy niečo inovatívne aj v tomto smere. Našim cieľom je rozšíriť možnosti pohybu detí počas pobytu v Materskej škole na Smetanovej ulici v Košiciach prostredníctvom mobilného dopravného ihriska ( 11ks dopravné značky,2ks posuvný semafor pre chodcov, 2ks semafor pre cestnú premávku, 9ks textilných návlekov pre deti s obrázkami áut, 10ks gumových rohoží znázorňujúcich cesty, ktorého súčasťou by boli kolobežky a bezpečnostné prvky pre deti (prilby, chrániče). Jeho využitie má nielen edukačný charakter, ale aj pri organizácii rôznych športových súťažných podujatí v rámci Dňa detí v MŠ,Dňa otcov či Dňa rodiny. Je pre nás veľmi dôležité rozvíjať pohybovú gramotnosť u našich detí.
Viac o projekte KLIKNITE TU: Mobilný dopraváčik- SMETANÁČIK
Hlasovať môžte aj prostredníctvom tohto odkazu: CHCEM HLASOVAŤ
ĎAKUJEME ZA KAŽDÝ HLAS A ZDIEĽANIE.