Štatistiky

Štatistiky za školský rok 2014/15:

Celkový počet detí v MŠ

priemerná dochádzka

počet nevybavených žiadostí rodičov o prijatie dieťaťa

počet detí končiacich predškolskú prípravu

Štatistiky za školský rok 2013/14:

Celkový počet detí v MŠ

priemerná dochádzka

počet nevybavených žiadostí rodičov o prijatie dieťaťa

počet detí končiacich predškolskú prípravu

Štatistiky neklamú.

Počet detí v triedach

  • 3 - 4 ročné
  • 3 - 4 ročné
  • 4 - 5 ročné
  • 5 - 6 ročné

Pomer prijatých a neprijatých

  • Rozhodnutia o prijatí
  • Nevybavené žiadosti

Personálne obsadenie

  • Počet učiteľov
  • Počet zamestnancov

Rada školy

  • Počet členov

Všetky dokumenty, vrátane Hodnotiacich správ, povinne zverejňovaných zmlúv, ako aj Školský poriadok a ďalšie, nájdete v sekcii Dokumenty.

Prinášame Vám zaujímavé štatistiky, ktoré sa týkajú našej materskej školy. Aktuálne štatistiky, ktoré môžete nájsť na tejto stránke, sú vždy z predchádzajúceho školského roka. Vychádzajú zo Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok, ktorú si môžete pozrieť a stiahnuť v sekcii Dokumenty.