Koronavírus COVID-19 informácie

Vážení rodičia, návštevníci našej stránky!

V tomto článku budeme poskytovať najnovšie informácie týkajúce sa koronavírusu COVID-19 a jeho dopadu na prevádzku našej materskej školy. Sledujte túto stránku a v prípade potreby nás kontaktujte.

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach bude prevádzka Materskej školy Smetanova 11 prerušená od 11.3.2020 do 15.3.2020 z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení.

Prevádzka MŠ Smetanova 11 bude otvorená 16.3.2020/pondelok/

Važení rodičia ,  zamestnanci školy

Na základe prijatých krízových opatrení úradu vlády SR  bude MŠ Smetanova uzavretá od 16.3.2020 do 29.3.2020.

Prosíme všetkých rodičov, aby dbali na pokyny vydané obyvateľstvu- nejedná sa o prázdniny ale o karanténu.

Oznam Ministerstva školstva

Vážení rodičia, zamestnanci školy

Na základe záverov Ústredného krízového štábu a hlavného hygienika vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení toto rzhodnutie: rozhodnutie ministerstva školstva

prerušuje sa naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30.marca až do odvolania.

Postupne Vám bude zverejňovať ďalšie informácie na našom webovom sídle ako aj pokyny zriaďovateľa MMK.

Usmernenie Ministerstva

Riaditeľstvo MŠ Smetanova 11 Vám týmto oznamuje nasledovné usmernenie ktoré obdržalo:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva  usmernenie v súvislosti so šírením vírusu (respiračné ochorenie – Nový koronavírus  COVID 19 ) pre školy a školské zariadenia nasledovné: celé znenie TU: 

usmernenie_koronavirus

usmernenie2_koronavirus

Materská škola týmto žiada rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, dodržiavali pokyn, a v prípade ochorenia detí ( kašeľ, nachladnutie, atď.) nenosili deti do MŠ, týka sa to nie len v súvislosti s týmto ochorením.

V súvislosti s týmto usmernením riaditeľka školy vydáva nasledovné pokyny záväzné pre všetkých zamestnancov:

1. zvýšená dezinfekcia všetkých priestorov škôl

2. povinnosť vykonávať ranný filter – učiteľky ( dieťa vykazujúce prípadné ochorenie neprevziať do kolektívu)

V rámci spolupráce školy s rodinou Vás týmto prosíme o spoločné pôsobenie na deti v prevencii predchádzaniu šírenia ochorení medzi deťmi (nenosiť choré deti do MŠ – myslieť na ostatné deti v kolektíve).

Na zdraví našich detí nám záleží.

Pomoc CPPPaP pre školy-1

Milí žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia.

Nová situácia nás všetkých oslovuje a možno nás aj zaskočila. Napriek tomu, že naše pracovisko nemôže realizovať osobné intervencie s  klientmi, chceme naďalej pokračovať v našej práci a starostlivosti a v tejto krízovej situácii Vám v prípade potreby pomôcť vyrovnať sa s doteraz neprežitými emóciami, rôznymi obmedzeniami, zorientovať sa aj v rôznych nepravdivých informáciách, ktoré nás obklopujú, preto Vám ponúkame možnosť využitia pomoci cez náš on-line priestor.

Pokúsime sa odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa zvládania obmedzení, výchovy detí v daných podmienkach, ako vyplniť voľný čas, ako odpovedať deťom na otázky k momentálnej situácii aj ako možno preklenúť ponorkovú chorobu a svoje obavy či pocity.

 

V prípade potreby máte možnosť komunikovať so psychológom CPPPaP Zuzkin park 10, Košice, elokované pracovisko Galaktická 11 cez e-mail:

Kontaktný e-mail: pavlinska.centrum@gmail.com

v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 13:00 hod.

Želáme Vám veľa zdravia, síl pri zvládaní tejto mimoriadnej a náročnej situáciu a tiež čo najviac pohody so svojimi blízkymi a rodinou.

 

PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka, v. r.

a zamestnanci CPPPaP Zuzkin park 10, Košice

Sledujte v záložke O NÁS a podstránke PRED NÁSTUPOM DO MŠ  http://ms-smetanova.sk/nastup-do-materskej-skoly/