Informácia k poplatkom

Vážení rodičia,

usmernenie od zriaďovateľa mesta Košice :

Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o prerušení  prevádzky školských zariadení od 30.3.2020

ROZHODLO

že zákonní zástupcovia detí počas doby prerušenia prevádzky školských zariadení 

nebudú uhrádzať  príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole.

Prosíme rodičov, aby zastavili svoje platby – trvalé príkazy od apríla 2020. O ďalších pokynoch Vás budeme informovať (preplatky atď.)