Faktúry, zmluvy a VO do 31. 12. 2019

Body:
Materská škola, Smetanova 11, Košice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Verejné obstarávanie od 1. 7. 2013
Nadlimitné zákazky
Podlimitné zákazky
Zákazky podľa paragrafu 9 ods. 9
Prieskum trhu