Dokumenty pre rodičov

V tejto sekcii nájdete užitočné dokumenty, ktoré si môžete uložiť do svojho počítača a vytlačiť v pohodlí svojho domova. V prípade nefuknčnosti niektorého z odkazov, alebo problémov nás neváhajte kontaktovať.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam všetkých zamestnancov
MŠ Smetanova.

Splnomocnenie pre dieťa

Splnomocnenie pre staršieho súrodenca, ktorý je oprávnený vyzdvihnúť dieťa za škôlky

Potvrdenie o bezinfekčnosti

Potvrdenie o tom, že dieťaťu ani jeho blízkym nebolo nariadené karanténne opatrenie

Zoznam zamestnancov

Zoznam všetkých zamestnancov
MŠ Smetanova.
.

Žiadosť o vrátenie školného

Použite v prípade, ak chcete, aby Vám bol vrátený už zaplatený príspevok za Vaše dieťa

Žiadosť o odpustenie školného

V prípade potreby môžete touto žiadosťou požiadať o odpustenie školného

Žiadosť o prerušenie dochádzky

Použijte v prípade, ak potrebujete odôvodnene prerušiť dochádzku Vášho dieťaťa

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

V prípade potreby,môžete použiť túto žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy.

Čestné vyhlásenie pre zber osobných údajov.

MŠ Smetanova zbiera len tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu dá používateľ svoj dobrovoľný súhlas.