Desatoro rastu lásky v rodine

4.trieda_036

Podľa etiky PhDr Jiřiny Prekopovej

1.

Majte neustále na pamäti, že najväčšou potrebou, zmyslom a šťastím každého človeka je láska. Tou láskou musí byť láska bezpodmienečná a bezvýhradná.

2.

Milujte seba samého napriek slabostiam a chybám!

3.

Milujte alebo prinajmenšom prejavte úctu voči svojim rodičom, aj keď vám ubližovali a chyby, ktoré na vás spáchali, nenapravili. Podarí sa vám to, ak sa pozriete na krízu v ich detstve – nie z pohľadu dieťaťa, ale dospelého. Takto sa vám tiež podarí byť dospelým.

4.

Milujte svoje deti, aj keď tzv. zlostia a nie sú tak výkonné, ako si želáte. Majú právo vyvinúť sa ako vlastná osobnosť, byť sami sebou, a nie kópiou niekoho iného.

5.

Milujte svojho manžela (-ku) aj s jeho rodičmi- takými akí sú a majte ich v úcte napriek všetkým výhradám! Pretože bez nich by nebola vaša súčasná rodina.

6.

Dajte každému členovi v systéme rodiny take miesto, ktoré mu podľa pradávnych, dodnes platných pravidiel, prináleží. (Rodičia majú prvé miesto a deti druhé. Poradie súrodencov sa riadi podľa časového sledu pôrodu).

7.

Urobte všetko pre to, aby bezprostredne po úspešnom pôrode mohlo dieťa pokračovať v láskyplnom spojení s matkou – všetkými zmyslami a vzájomným zrkadlením tak, že bude priložené k jej srdcu. Takéto objatie potrebuje dieťa aj neskôr, najmä v citovej núdzi.

8.

Dajte dieťaťu bezpečné teplé hniezdo a keď prichádza čas, dajte mu slobodu k jeho vlastnému rozletu! Podporte ho v jeho zvedavosti, podnikavosti, tvorivosti, zaťažiteľnosti a vývoju slobodnej vôle!

9.

Vytvorte iniciatívu, ktorá vedie k prijatiu pravidiel pre spolunažívanie v rodine. Ako rodič buďte so svojim partnerom v jednote a spolu dávajte deťom príklad ako sa tieto pravidlá dodržiavajú. Jednoznačné pravidlá (áno=áno, nie=nie) dávajú deťom možnosť rozpoznať jasné hranice a orientovať sa v hodnotách dobra a zla.

10.

Chráňte sa pred udeľovaním telesných trestov aj trestov odňatia lásky ako je vyhodenie, ignorovanie a pod. Takéto tresty sú podnietené adrenalínom a zhodujú sa so zvieracími pudmi ako je útok a útek, nezhodujú sa teda s ľudským svedomím. Naučte sa konflikty spracovať emocionálnou konfrontáciou tvárou v tvár, vcítením sa do seba a do toho druhého, a hnev premeniť na lásku skôr ako zapadne slnko.

PhDr. Jiřina Prekopová (* 1929) je medzinárodne uznávaná psychologička, ktorá so svojou metódou pevného objatia už desaťročia dosahuje nevídané úspechy v terapeutickej praxi. Stále aktívna 84-ročná dáma dodnes cestuje po celom svete, aby cez zážitkové semináre tlmočila svoje učenie. Na krátke zoznámenie sa s ňou a zamyslenie prinášame jej desatoro rastu lásky v rodine. Myslíme si, že k téme iných foriem výučby dnes nevyhnutne patrí aj reflexia úlohy a statusu rodiny.