Najnovšie články

image_preview_83e420_md_d9d694_md_7af4f5_md_389522_md_6ac055_md

ZMENA WEB STRÁNKY

Dňom 01.09.2020 Materská škola Smetanova 11 bude zverejňovať všetky informácie prostredníctvom novej web stránky https://mssmetanova11.edupage.org/

Čítaj viac
Smetanka

Prevádzka MŠ od 02.09.2020

Prevádzka v materskej škole bude od 02.09.2020 po odsúhlasení zriaďovateľom od 06:30 hod do 16:30 hod. Deti sa budú schádzať a rozchádzať výlučne vo svojich triedach. Trieda sa n nebude zlučovať v priebehu týždňa aj keď počet deti klesne, nebude dochádzať k migrácii medzi jednotlivými triedami. Každá trieda má osobitne vyčlenené samostatné vnútorné priestory (šatňu, herňu/2.-5.trieda/ ktorá pre deti

Čítaj viac
Smetanka

PODPORTE NÁS -GESTO PRE RODIČOV

Vážení rodičia, Materská škola sa v spolupráci s OZ rodičov pri MŠ Smetanova zapojila do výzvy : GESTO PRE MESTO-PRE RODIČOV ktorá je zameraná na zlepšenie život rodičov a detí! . Cieľom projektu, ktorý Raiffeisen banka podporí, môže byť: organizovanie voľnočasových, spoločenských a kultúrnych aktivít alebo podujatí pre deti a mládež; organizovanie aktivít alebo podujatí,

Čítaj viac
pexels-photo-462118

PRERUŠENIE PREVÁDZKY

Vážení rodičia, v termíne od 03.08.2020 do do 21.08.2020  je prevádzka našej Materskej školy PRERUŠENÁ. Náhradnou materskou školou je  MŠ Palárikova 22, Košice. Prajeme Vám krásne,  slnečné prázdniny.

Čítaj viac
ca3074777a7c235dba83ab38fcb22351

Prázdninový chod MŠ

Vážení rodičia, prinášame Vám informáciu o termíne zátvoru MŠ Smetanova 11 na základe rozhodnutia zriaďovateľa MMK : MŠ Smetanova 11 je od 03.08. 2020 do 21.08.2020 ZATVORENÁ Náhradnou MŠ je MŠ Palárikova 22. V čase od 16.06.2020 do 19.06.2020  sa zisťoval záujem zákonných zástupcov o umiestnenie detí do MŠ počas prevádzky školy ako aj o

Čítaj viac

Zmena opatrení- nástup detí od 15.06.2020

Vážení rodičia prinášame Vám aktuálne informácie k nástupu detí do MŠ od 15.06.2020 v súvislosti s uvoľňovaním opatrení sa od 15.6.2020 mení organizácia v materských školách. Na webovom sídle MŠVVaŠ SR sú uverejnené rozhodnutia ministra a organizačné pokyny: Organizácia a podmienky výchovy v MŠ do konca šk.roka2019/2020 Vzhľadom k tomu, že od 15.6.2020 nebudú obmedzené počty detí v triedach,je možné umiestniť deti

Čítaj viac
Vykričník

Pokyny k nástupu do MŠ od 01.06.

Vážení rodičia, v priebehu dnešného dňa sme telefonicky kontaktovali zákonných zástupcov detí ktoré od 01.06.nastupujú do MŠ, komu sme nevolali tie deti NENASTUPUJÚ DO MŠ. Pozorne si prečítajte informácie o organizácii pobytu deti v MŠ ako aj o povinnostiach ktoré Vás čakajú v súvislosti s nástupom detí do MŠ. Prevádzka materskej školy bude prebiehať za

Čítaj viac
Bez názvu

OTVÁRANIE MŠ

Vážení rodičia, prinášame Vám prehľad organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania v MŠ do konca šk.roku 2019/2020 zverejneného na www.minedu.sk  organizacia_MS Tento dokument je vytvorený ako pomocný materiál pri otváraní materských škôl a materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej „materská škola“). V prípade ak je potrebné, zriaďovatelia konzultujú s regionálnymi úradom verejného

Čítaj viac
Zvierata

Na gazdovskom dvore

Milé deti, tentokrát zavítame do sveta zvierat na hospodárskom dvore ktorý je veľmi zaujímavý. Zaspievame si, zahráme sa a pomenujeme zvieracie rodiny, porozprávame sa o úžitku týchto zvierat pre človeka a samozrejme budeme si budovať pozitívny vzťah k zvieratám. Hneď na úvod sa rozcvičíme: Rozcvička so zvieratkami Deti motivujeme hádankami o  zvieratkách: Hádanky O akých

Čítaj viac
Deň matiek

Moja zlatá mamina

Milé deti, tento týždeň je výnimočný pre naše-Vaše mamičky, ktoré budú oslavovať svoj sviatok v nedeľu 10.mája. Keby sme boli v našej škôlke nacvičovali by sme básničky a pesničky pre mamičky-no teraz sa môžte naučiť doma so svojou mamkou báseň resp.zaspievať si spolu s ňou pieseň a vyrobiť jej krásny darček spolu. Prečítajte si spolu

Čítaj viac