Nezaradené
ca3074777a7c235dba83ab38fcb22351

Prázdninový chod MŠ

Vážení rodičia, prinášame Vám informáciu o termíne zátvoru MŠ Smetanova 11 na základe rozhodnutia zriaďovateľa MMK : MŠ Smetanova 11 je od 03.08. 2020 do 21.08.2020 ZATVORENÁ Náhradnou MŠ je MŠ Palárikova 22. V čase od 16.06.2020 do 19.06.2020  sa zisťoval záujem zákonných zástupcov o umiestnenie detí do MŠ počas prevádzky školy ako aj o

Čítaj viac

Zmena opatrení- nástup detí od 15.06.2020

Vážení rodičia prinášame Vám aktuálne informácie k nástupu detí do MŠ od 15.06.2020 v súvislosti s uvoľňovaním opatrení sa od 15.6.2020 mení organizácia v materských školách. Na webovom sídle MŠVVaŠ SR sú uverejnené rozhodnutia ministra a organizačné pokyny: Organizácia a podmienky výchovy v MŠ do konca šk.roka2019/2020 Vzhľadom k tomu, že od 15.6.2020 nebudú obmedzené počty detí v triedach,je možné umiestniť deti

Čítaj viac
Vykričník

Pokyny k nástupu do MŠ od 01.06.

Vážení rodičia, v priebehu dnešného dňa sme telefonicky kontaktovali zákonných zástupcov detí ktoré od 01.06.nastupujú do MŠ, komu sme nevolali tie deti NENASTUPUJÚ DO MŠ. Pozorne si prečítajte informácie o organizácii pobytu deti v MŠ ako aj o povinnostiach ktoré Vás čakajú v súvislosti s nástupom detí do MŠ. Prevádzka materskej školy bude prebiehať za

Čítaj viac
Bez názvu

OTVÁRANIE MŠ

Vážení rodičia, prinášame Vám prehľad organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania v MŠ do konca šk.roku 2019/2020 zverejneného na www.minedu.sk  organizacia_MS Tento dokument je vytvorený ako pomocný materiál pri otváraní materských škôl a materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej „materská škola“). V prípade ak je potrebné, zriaďovatelia konzultujú s regionálnymi úradom verejného

Čítaj viac
Zvierata

Na gazdovskom dvore

Milé deti, tentokrát zavítame do sveta zvierat na hospodárskom dvore ktorý je veľmi zaujímavý. Zaspievame si, zahráme sa a pomenujeme zvieracie rodiny, porozprávame sa o úžitku týchto zvierat pre človeka a samozrejme budeme si budovať pozitívny vzťah k zvieratám. Hneď na úvod sa rozcvičíme: Rozcvička so zvieratkami Deti motivujeme hádankami o  zvieratkách: Hádanky O akých

Čítaj viac
Deň matiek

Moja zlatá mamina

Milé deti, tento týždeň je výnimočný pre naše-Vaše mamičky, ktoré budú oslavovať svoj sviatok v nedeľu 10.mája. Keby sme boli v našej škôlke nacvičovali by sme básničky a pesničky pre mamičky-no teraz sa môžte naučiť doma so svojou mamkou báseň resp.zaspievať si spolu s ňou pieseň a vyrobiť jej krásny darček spolu. Prečítajte si spolu

Čítaj viac
Zem

Naša Zem je guľatá

  Nie je náhoda keď ochorie príroda Len čo zaspal biely deň, zasníval sa Hanke sen. Že v kráľovstve čudnom žila, kde príroda ochorela. Nepočuť vtáky, stromy nepučia, kvety nekvitnú, keď včely nebzučia. Suchý les bez zvierat a tône, semienka zaspali na záhone. Potok nespieva s rybami a rakmi, smog a dym sa zmiešal s

Čítaj viac

Jarné kvety

Milí rodičia,milé deti, opäť Vám prinášame zopár aktivít ktoré veríme, že Vám dokážu vhodne vyplniť čas so svojimi škôlkármi v tejto situácii. Ponuka je bohatá a tak skúste si niečo vybrať a potešiť nielen nás ale aj svojich kamarátov svojimi fotografiami ako sa Vám darilo.   Súbor aktivít (tajnička, dopĺňovačky, omaľovánky…) v podobe pracovného zošitu

Čítaj viac
ca3074777a7c235dba83ab38fcb22351

Jarná výzva

Slniečko nám vonku svieti, rozosmieva naše deti.   Pesničku si zaspievajme  slniečko sa zobudilo   na slniečko zamávajme, a že nám je veru hej, hneď ti jedno prinesiem.     Vyrobme si jarné slniečko: Veríme, že to Vaše bude krajšie možno viac cik-cakovité   ale to vôbec nevadí. Veríme, že bude tvorené s láskou – s

Čítaj viac

Aj TY si hrdina dnešnej doby

V týchto dňoch všetci tlieskajú všetkým – a my Vaše pani učiteľky tlieskame Vám milé deti a tešíme sa z každej Vašej práce-obrázka-foto ktorú nám pošlete spolu s Vašimi rodičmi/sekcia galéria/. Ste naši malí hrdinovia, dnes, zajtra, navždy…Vás sa nikto nepýtal či chcete, na ako dlho a dokedy ešte…jednoducho ste doma a ďalej sa prebúdzate

Čítaj viac